Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

xx

Landsbygdsriksdagen

2016-06-07

Nu har Landsbygdsriksdagen, Hela Sverige ska levas "riksmöte" hållits. Det är en mötespunkt för folk från byarörelser runt om i Sverige. Datum var 27-29 maj och platsen Gotland.

PaneldiskussionLandsbygdsriksdagen

Det blev några intensiva dagar med kunskapsfyllda studieresor och seminarier. Från Gävleborg kom vi en hel busslast med deltagare från många föreningar i länet. Du kan läsa mer om evenemanget på Hela Sverige ska levas hemsida.

Vi har publicerat några av deltagarnas bilder här. Det var mycket mer än den paneldebatt som bilden ovan visar.

 Bildgalleri från resan

 Hela Sverige ska leva

 Landsbygdsriksdagens webbplats

Landsbygdsråd?

2016-06-07, uppdaterat 2026-07-13

Kenneth Nyberg har som landsbygdsutvecklare på Sandvikens kommun gjort en utredning som utmynnat i ett förslag om inrättandet av ett landsbygdsråd i kommunen. Dokumentet sändes i början av april ut på remiss till några organisationer som är berörda. Svar skulle lämnas 24 april och beslut i kommunstyrelsen skulle tas 31 maj.

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sandviken hade inte möjlighet att lämna ett svar på den korta remisstiden. Endast tre svar lämnades in; från Jäderfors, Hammarby och Järbo.

Beslut i kommunstyrelsen blev återremiss till de politiska partierna, d.v.s. inget beslut om landsbygdsråd kunde tas. När ärendet tas upp igen är oklart.

Du som inte har fått eller inte läst utredningen och kommunens sammanställning av remissvaren kan hämta dokumenten här. Om ni har synpunkter så går det säkert bra att höra av sig till utredaren.

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sandviken har efter remisstiden skickat in ett yttrande.

 Yttrande från HSSL Sandviken

Samtliga handlingar finns under fliken Dokument.

Årsmöte hos vikingar

2016-03-20

Årsmöte ägde rum tisdagen den 19 april kl 18 hos Vikingaföreningen Fafner i Årsunda.

Alla handlingar för mötet finns under fliken dokument.

Vad gör ett kommunbygderåd?

2013-05-08, uppdaterat 2015-12-14

Basen i Hela Sverige ska leva är de lokala utvecklingsgrupperna, alltså de många föreningar som verkar i städer och mindre orter. Föreningarna kan ha olika verksamheter men det som är gemensamt är att de verkar lokalt och är beroende av lokalsamhället.

De föreningar som omfattar vår värdegrund kan bli medlemmar. Dessa föreningar kan gå samman inom en kommun och bilda ett kommunbygderåd. Hela Sverige ska leva Sandviken är ett sådant.

Vi arbetar utifrån en verksamhetsplan som behandlas på årsmötet. I korthet är våra uppgifter att verka för att föreningarna ska samverka lokalt i byarna, informera om och verka för infrastruktur med fibernät, informera om vår organisation och påverka kommunen att bilda ett "kommunråd" för landsbygdsutvecklingen.

Hela Sverige ska leva stöder också omställningsrörelsen som arbetar konkret för ett hållbart samhälle vad gäller resursutnyttjande.

Om din förening ännu inte är medlem i Hela Sverige ska leva är det bara att kontakta oss för att bli det! Vi kommer att skicka ut information till de föreningar som finns inom Sandvikens kommun.

Opinionsbildning

Hela Sverige ska leva har en viktig uppgift att skapa opinion och påverka politiker och beslutfattare för att ge förutsättningar för att kunna leva och verka i våra bygder. Vad har du för frågor du brinner för som vi kan hjälpas åt att driva??

Hur blir din förening medlem?

Alla föreningar som delar våra värdegrunder demokrati, mångfald och jämställdhet och arbetar för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling kan ansöka om medlemskap i Hela Sverige ska leva.

Det är länsbygderådet som antar medlemmar, alltså Gävleborgs länsbygderåd, X-ing.

Föreningar inom Sandvikens kommun samverkar genom kommunbygderådet.

Skriv till styrelse@kbrsandviken.se så ser vi till att ansökan kommer rätt!

Vi har gjort en liten folder som presenterar vår verksamhet.

Informationsfolder

Kika på bilden för att se hela foldern

 

Facebook   Vi finns på Facebook också!

 

Föreningarna kan få projektstöd

Kommunbygderådet har som en av sina uppgifter att hjälpa de lokala föreningarna att nå ut och sprida sitt budskap eller arbeta med angelägna frågor. Pengar kan sökas till projekt. Information och blankett finns på sidan Dokument.

Läs här vilka projekt som vi gett stöd till.

 

Leader Gästrikebygden

Hela Sverige ska leva Sandviken är medlem i Leader Gästrikebygden

Hela Sverige ska leva arbetar för

 Lokal utveckling

 Lokal ekonomi

 Bättre kommunikationer

 Bredband och fiber för alla

 Omställning för ett hållbart samhälle

 Projekt byamacken

 ...och mycket annat

LänkHela Sverige ska leva

 

Sidan uppdaterad 2016-07-13

"All utveckling är lokal
även den globala"

Arbeta för din bygd - gör det genom Hela Sverige ska leva rörelsen

odling odling odling odling odling