Hela Sverige ska leva Sandviken

vinjett

Hela Sverige ska leva Sandviken

Hela Sverige ska leva är en modern folkrörelse med målet att uppnå balans mellan stad och land, att det blir lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygderna och i städerna.

I det lokala arbetet finns byalag, idrottsföreningar, kulturorganisationer, ja alla som engagerar sig för sin bygd. Det är basen för rörelsen.

Kommunbygderådet samlar de föreningar som är medlemmar i riksorganisationen, de är våra medlemmar. I Sandviken verkar vi för att stödja föreningarnas verksamhet och för att driva gemensamma frågor.

Vi vill påverka beslutsfattare, bevaka och hålla landsbygdsfrågor levande i vår kommun. Vi arbetar utifrån en verksamhetsplan som fastställs på årsmötet.

Våra medlemsföreningar kan få projektstöd (ekonomiskt) och hjälp med marknadsföring. Mer om detta finns på denna webbplats.

Välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Kallelse till årsmöte 2020

Järbo Folkets Hus

2020 års årsmöte håller vi Järbo, på Folkets Hus måndag 23 mars. Varje medlemsförening har rätt att ha ett ombud. Kallelse kommer att sändas ut med e-post. Vi uppmanar föreningarna att ge förslag på nya styrelseledamöter.

Förutom sedvanliga årsmötespunkter kommer vi att få en kort presentation om den gamla Folket Hus-föreningen som försöker att förnya verksamheten med nya projekt.

Uppdaterat 2020-02-13

Landsbygdsriksdag 2020

landsbygdsriksdag

Det är dags att anmäla sig till årets Landsbygdsriksdag som äger rum i Jönköping. HSSL Sandviken kan ge ett resebidrag för delegater inom vårt verksamhets område så som vi har gjort tidigare år. Skicka e-post till styrelse@kbrsandviken.se. Läs på riksorganisationens sida om program med mera.

Landsbygdsriksdag 

Uppdaterat 2020-02-06

LEA i Färnebo

kursens hemsida

Den här kursen vänder sig till dig som antingen är delaktig i lokalt utvecklingsarbete på din ort eller är/varit processledare för lokalt utvecklingsarbete på en annan ort tillsammans med boende på orten. Kursen ger dig fördjupad kunskap om hur levande och hållbara lokala ekonomier kan byggas.

Kursens informationssida 

Uppdaterat 2019-12-13

Utanför boxen grön

kursens hemsida

En kurs som arrangeras av föreningen Kulturand i Järbo i samverkan med Leader Gästrikebygden och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med flera organisationer inom Leaderområden. Kursen är gratis för deltagare inom detta område. Läs mera på kursens hemsida.

Kursens informationssida 

Uppdaterat 2019-11-30

Rapport från LEA 1

LEA

Här kan du läsa den rapport som skrevs i projektet LEA, LokalEkonomisk Analys, som genomfördes under 2019 i Österfärnebo.

Här finns mycket intressant som vi hoppas skulle kunna diskuteras och utredas i flera delar av kommunen.

Slutrapport LEA 

Uppdaterat 2020-01-27

Gåvan får bidrag

Gåvans styrelse

Föreningen Gåvan, som driver samlingslokalen mitt i Österfärnebo, har beviljats ett bidrag från Göranssonska fonden. Beloppet är på 100 000 kronor och är en bra start men räcker främst till material, så alla ideella krafter behövs för att hjälpa till med själva arbetet..

Gåvans Facebook-sida 

Uppdaterat 2019-12-26

Landsbygdsprogram

Kommunens senaste version av "landsbygdsprogram" har varit ute på remiss. Vi har lämnat ett svar tillsammans med föreningen Omställning Järbo. Enkelt uttryckt kan man väl säga att vi ger tummen ned för förslaget. Det saknar mål och inriktning för "landsbygden" och verkar inte vara baserat på någon analys av vad landsbygd är och vilka problem och behov som finns.

Vårt svar och kommunens dokument finns på nedanstående länk.

Läs mera på sidan "Dokument".

Uppdaterat 2019-04-30

"All utveckling är lokal
även den globala"

Sidan uppdaterad 2020-02-13