Hela Sverige ska leva Sandviken

vinjett

Hela Sverige ska leva Sandviken

Hela Sverige ska leva är en modern folkrörelse med målet att uppnå balans mellan stad och land, att det blir lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygderna och i städerna.

I det lokala arbetet finns byalag, idrottsföreningar, kulturorganisationer, ja alla som engagerar sig för sin bygd. Det är basen för rörelsen.

Kommunbygderådet samlar de föreningar som är medlemmar i riksorganisationen, de är våra medlemmar. I Sandviken verkar vi för att stödja föreningarnas verksamhet och för att driva gemensamma frågor.

Vi vill påverka beslutsfattare, bevaka och hålla landsbygdsfrågor levande i vår kommun. Vi arbetar utifrån en verksamhetsplan som fastställs på årsmötet.

Våra medlemsföreningar kan få projektstöd (ekonomiskt) och hjälp med marknadsföring. Mer om detta finns på denna webbplats.

Välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Det bubblar i Storvik

demonstrationståg

I Storvik genomfördes den planerade demonstrationen den 28 augusti. Ett långt tåg gick från järnvägsstationen till "gropen" vid Hedängsskolan. Cirka 700 personer deltog, många med plakat.

Uppdaterat 2019-08-29

Översiktplan för Sandviken

Sandvikens kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan, d.v.s. ett dokument som ska vara vägledande för planeringen av byggande m.m. Förslaget har varit ute för samråd och synpunkter från medborgarna.

Hela Sverige ska leva Sandviken har lämnat ett remissvar.

Planen har bearbetats efter remissen. Därefter har dokumentet fastställts och nu vidtar förvaltningen, d.v.s. den ska ligga till grund för kommunens detaljplanering.

Kommunens informationssida 

Uppdaterat 2019-02-22

Landsbygdsprogram

Kommunens senaste version av "landsbygdsprogram" har varit ute på remiss. Vi har lämnat ett svar tillsammans med föreningen Omställning Järbo. Enkelt uttryckt kan man väl säga att vi ger tummen ned för förslaget. Det saknar mål och inriktning för "landsbygden" och verkar inte vara baserat på någon analys av vad landsbygd är och vilka problem och behov som finns.

Vårt svar och kommunens dokument finns på nedanstående länk.

Läs mera på sidan "Dokument".

Uppdaterat 2019-04-30

Valet 2018

Inför valet 2018 skickade Hela Sverige ska leva Sandviken 10 frågor till de partier som ställde upp kommunvalet. Frågorna handlade om partiernas syn på landsbygden och hur de vill utveckla den.

Tyvärr var partierna väldigt dåliga att lämna svar. Endast fem lämnade några svar och vi tycker nog att de var ganska så intetsägande.

Frågor och svar inför valet, läs mera

Uppdaterat 2019-02-22

Ny layout

Vi gör ny layout på sidorna för att göra dem mera lättlästa och bättre även i den smarta telefonen. Alla sidor är inte klara än.

Välkomna till det nya!

Uppdaterat 2018-08-26

"All utveckling är lokal
även den globala"

Sidan uppdaterad 2019-08-29