Hela Sverige ska leva Sandviken

vinjett

Hela Sverige ska leva Sandviken

Hela Sverige ska leva är en modern folkrörelse med målet att uppnå balans mellan stad och land, att det blir lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygderna och i städerna.

I det lokala arbetet finns byalag, idrottsföreningar, kulturorganisationer, ja alla som engagerar sig för sin bygd. Det är basen för rörelsen.

Kommunbygderådet samlar de föreningar som är medlemmar i riksorganisationen, de är våra medlemmar. I Sandviken verkar vi för att stödja föreningarnas verksamhet och för att driva gemensamma frågor.

Vi vill påverka beslutsfattare, bevaka och hålla landsbygdsfrågor levande i vår kommun. Vi arbetar utifrån en verksamhetsplan som fastställs på årsmötet.

Webbplatsen läggs ned!

Denna sida kommer läggas ned när abonnemanget upphör 2021-09-03.

Årsmöte 2021

ordförandeklubba

2021 års årsmöte planeras att läggas i september. Ny information kommer när vi vet mera.

Uppdaterat 2021-04-08

Landsbygdsriksdag 2022

landsbygdsriksdag

Landsbygdsriksdagen som skulle ha ägt rum i maj 2020 har blivit flyttad till nästa år, 20-22 maj 2022. Läs vidare på Hela Sveriges webbplats.

Landsbygdsriksdag 

Uppdaterat 2021-04-08

LEA i Färnebo

kursens hemsida

Vill du lära dig användbara verktyg för att stärka och utveckla din ort? Vill du utveckla din förmåga att leda och stötta grupper? Då är detta kursen för dig! Kursen är studiemedelsberättigad.

Kursens informationssida 

Uppdaterat 2020-05-30

Utanför boxen grön

kursens hemsida

En kurs som arrangeras av föreningen Kulturand i Järbo i samverkan med Leader Gästrikebygden och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med flera organisationer inom Leaderområden. Kursen är gratis för deltagare inom detta område. Läs mera på kursens hemsida.

Kursens informationssida 

Uppdaterat 2019-11-30

Rapport från LEA 1

LEA

Här kan du läsa den rapport som skrevs i projektet LEA, LokalEkonomisk Analys, som genomfördes under 2019 i Österfärnebo.

Här finns mycket intressant som vi hoppas skulle kunna diskuteras och utredas i flera delar av kommunen.

Slutrapport LEA 

Uppdaterat 2020-01-27

Gåvan får bidrag

Gåvans styrelse

Föreningen Gåvan, som driver samlingslokalen mitt i Österfärnebo, har beviljats ett bidrag från Göranssonska fonden. Beloppet är på 100 000 kronor och är en bra start men räcker främst till material, så alla ideella krafter behövs för att hjälpa till med själva arbetet..

Gåvans Facebook-sida 

Uppdaterat 2019-12-26

Landsbygdsprogram

Kommunens senaste version av "landsbygdsprogram" har varit ute på remiss. Vi har lämnat ett svar tillsammans med föreningen Omställning Järbo. Enkelt uttryckt kan man väl säga att vi ger tummen ned för förslaget. Det saknar mål och inriktning för "landsbygden" och verkar inte vara baserat på någon analys av vad landsbygd är och vilka problem och behov som finns.

Vårt svar och kommunens dokument finns på nedanstående länk.

Läs mera på sidan "Dokument".

Uppdaterat 2019-04-30

"All utveckling är lokal
även den globala"

Sidan uppdaterad 2021-04-08