Hela Sverige ska leva Sandviken

vinjett

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 har hållits måndag 23 mars kl 18 på Järbo Folkets Hus.

Styrelsens redovisning för 2019 kan du hämta via länken nedan. Den omfattar verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Handlingar till årsmötet 2020

Protokoll från mötet är justerat och kan läsas här.

Årsmötesprotokoll 2020

Här ligger Järbo Folkets Hus.

Hitta till Järbo Folkets Hus

Uppdaterat 2020-04-06

Landsbygdsprogram för Sandviken

Sandvikens kommuns landsbygdsprogram har valsat runt i beslutens irrgångar i över tre år nu och det är kanske inte så lätt att hänga med i svängarna. Här har vi samlat dokument om landsbygdsprogrammet från den första remissutgåvan och de svar som finns samt en kommentar i Din Lokaltidning.

Nu har en ny utgåva varit ute på remiss och svar ska lämnas senast i dag, 30 april. Hela Sverige ska leva Sandviken har tillsammans med föreningen Omställning Järbo lämnat ett svar.

HSSL och OJ svar på remissen

Sandvikens kommuns dokument 2019-01-14

För den som vill grotta ner sig i historiken finns några av de äldre dokumenten här.

Utredning för remiss 2016-03-08

Sammanställning av remissvar

Yttrande från HSSL styrelse 2016-06-23

Svar på remissen om Landsbygdsprogram från politiska partier:

Centerpartiet

Landsbygdspartiet

Moderaterna

Vänsterpartiet

Din Lokaltidning hade en artikel om detta vecka 45 2016 och man hade satt en ganska besk rubrik.

Din Lokaltidning

Artikel i Din Lokaltidning 

Den nya remissutgåvan har inte fallit alla på läppen heller. Gästriklands Tidning hade 2019-03-22 om landsbygdsprogrammet.

Gästriklands Tidning

Artikel i Gästriklands Tidning 2019-03-22 (betaltjänst) 

Artikel i Gästriklands Tidning 2019-05-03 (betaltjänst) 

Din Lokaltidning har refererat om föreningen Vi i Gysinges åsikter och senare om vad Hela Sverige ska leva och Omställning Järbo har tyckt.

Din Lokaltidning

Artikel i Din Lokaltidning 

Artikel i Din Lokaltidning 

Uppdaterat 2019-05-08

Projektbidrag för medlemsföreningar

Föreningar som är medlemmar i Hela Sverige ska leva Sandviken kan få stöd till projekt eller aktiviteter med inriktning framför allt att stärka föreningens utveckling och verksamhet, öka kännedomen om föreningen, öka medlemsantal och aktivitet.

Bidrag ges inte till löpande verksamhet och förbrukningsmaterial till den. Godkänt belopp utbetalas efter genomfört projekt och slutredovisning.

Ansökningsblanketter med mer information:

Blankett i Word-format

Blankett i PDF-format

Filerna måste sparas på din dator och fyllas i. Ansökan skickas in till styrelsen med e-post: styrelse@kbrsandviken.se.

Uppdaterat 2019-03-24

Stadgar

Stadgar för kommunbygderådet för Hela Sverige ska leva inom Sandvikens kommun ändrade vid årsmötet 2017.

Stadgar för HSSL Sandviken

Uppdaterat 2019-02-23

Exempel från verksamheten

Under 2015 gjorde vi ett studiebesök till Järnboås, en bygd som framgångsrikt drivit på i de lokala frågorna. Nedan finns en rapport från besöket. Bilden visar ett besök på servicepukten, en liten butik som startats under projektet "Järnkraft"

Järnboås servicepukt

Rapport från studiebesök i Järnboås 2015-08-21

Bildgalleri från studiebesöket

Uppdaterat 2019-02-23

Sidan uppdaterad 2019-05-15