Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

xx

Ny informationsplattform

2017-12-13

Hela Sverige ska levas riksorganisation har uppdaterat och helt förändrat sin webbplats, www.helasverige.se. Länsorganisationen X-ing Gävleborg har ännu inte hunnit med att förnya sin del.

Medborgarförslag om landsbygdsprogram?

2017-01-30 uppdaterat 2017-10-10

Som vi tidigare informerat om tog Sandvikens kommun under våren 2016 fram ett förslag till landsbygdsprogram. Något beslut blev det aldrig och ärendet hamnade i någon utredningshög. Nu har ett medborgarförslag lämnats in. Det ska bli spännande att se vad som händer.

 Medborgarförslag ver 3

Årsmöte 25 april i Hammarby

2017-05-30

Vårt årsmöte har hållits i Gamla kvarnen i Gästrike Hammarby, en byggnad som nyligen har restaurerats av Mats Mattson, aktiv i det omstartade Gästrike Hammarby Byalag och Landsbygdspartiet.

Handlingar från årsmötet finns under fliken dokument.

X-ings höstmöte

2017-10-10

Länsbygderådet för Gävleborg (som heter "X-ing") har hållit höstmöte 10 november 2017 i Norrsundet.

 Program

Landsbygdsriksdagen 2016

2016-06-07

Landsbygdsriksdagen, Hela Sverige ska levas "riksmöte" hålls vartannat år. Det är en mötespunkt för folk från byarörelser runt om i Sverige. Datum var 27-29 maj och platsen Gotland. Nästa gång blir det 18-20 maj i Västernorrland.

PaneldiskussionLandsbygdsriksdagen

Det blev några intensiva dagar med kunskapsfyllda studieresor och seminarier. Från Gävleborg kom vi en hel busslast med deltagare från många föreningar i länet. Du kan läsa mer om evenemanget på Hela Sverige ska levas hemsida.

Vi har publicerat några av deltagarnas bilder här. Det var mycket mer än den paneldebatt som bilden ovan visar.

 Bildgalleri från resan

 Hela Sverige ska leva

 Landsbygdsriksdagens webbplats

Landsbygdsråd?

2016-06-07, uppdaterat 2016-09-30

Kenneth Nyberg har som landsbygdsutvecklare på Sandvikens kommun gjort en utredning som utmynnat i ett förslag om inrättandet av ett landsbygdsråd i kommunen. Dokumentet sändes i början av april ut på remiss till några organisationer som är berörda. Svar skulle lämnas 24 april och beslut i kommunstyrelsen skulle tas 31 maj.

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sandviken hade inte möjlighet att lämna ett svar på den korta remisstiden. Endast tre svar lämnades in; från Jäderfors, Hammarby och Järbo. Vårt svar har lämnats in senare.

Beslut i kommunstyrelsen blev återremiss till de politiska partierna, d.v.s. inget beslut om landsbygdsråd kunde tas. Nu har svar från en del partier kommit in men något nytt datum för behandling har inte lämnats.

Samtliga handlingar finns under fliken Dokument.

Vad gör ett kommunbygderåd?

2013-05-08, uppdaterat 2016-11-30

Basen i Hela Sverige ska leva är de lokala utvecklingsgrupperna, alltså de många föreningar som verkar i städer och mindre orter. Föreningarna kan ha olika verksamheter men det som är gemensamt är att de verkar lokalt och är beroende av lokalsamhället.

De föreningar som omfattar vår värdegrund kan bli medlemmar. Dessa föreningar kan gå samman inom en kommun och bilda ett kommunbygderåd. Hela Sverige ska leva Sandviken är ett sådant.

Vi arbetar utifrån en verksamhetsplan som behandlas på årsmötet. I korthet är våra uppgifter att verka för att föreningarna ska samarbeta lokalt i byarna och ge stöd för egna projekt, verka för bättre kommunikationer och fibernät samt informera om vår organisation. Vi ska också påverka kommunen att mer aktivt utveckla landsbygden i samråd med de boende.

Hela Sverige ska leva stöder också omställningsrörelsen som arbetar konkret för ett hållbart samhälle vad gäller resursutnyttjande.

Om din förening ännu inte är medlem i Hela Sverige ska leva är det bara att kontakta oss för att bli det! Vi kommer att skicka ut information till de föreningar som finns inom Sandvikens kommun.

Opinionsbildning

Hela Sverige ska leva har en viktig uppgift att skapa opinion och påverka politiker och beslutfattare för att ge förutsättningar för att kunna leva och verka i våra bygder. Vad har du för frågor du brinner för som vi kan hjälpas åt att driva??

Hur blir din förening medlem?

Alla föreningar som delar våra värdegrunder demokrati, mångfald och jämställdhet och arbetar för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling kan ansöka om medlemskap i Hela Sverige ska leva.

Det är länsbygderådet som antar medlemmar, alltså Gävleborgs länsbygderåd, X-ing.

Föreningar inom Sandvikens kommun samverkar genom kommunbygderådet.

Skriv till styrelse@kbrsandviken.se så ser vi till att ansökan kommer rätt!

Vi har gjort en liten folder som presenterar vår verksamhet.

Informationsfolder

Kika på bilden för att se hela foldern

 

Facebook   Vi finns på Facebook också!

 

Föreningarna kan få projektstöd

Kommunbygderådet har som en av sina uppgifter att hjälpa de lokala föreningarna att nå ut och sprida sitt budskap eller arbeta med angelägna frågor. Pengar kan sökas till projekt. Information och blankett finns på sidan Dokument.

Läs här vilka projekt som vi gett stöd till.

 

Leader Gästrikebygden

Hela Sverige ska leva Sandviken är medlem i Leader Gästrikebygden

Hela Sverige ska leva arbetar för

 Lokal utveckling

 Lokal ekonomi

 Bättre kommunikationer

 Bredband och fiber för alla

 Omställning för ett hållbart samhälle

 Projekt byamacken

 ...och mycket annat

LänkHela Sverige ska leva

 

Sidan uppdaterad 2017-12-13

"All utveckling är lokal
även den globala"

Arbeta för din bygd - gör det genom Hela Sverige ska leva rörelsen

odling odling odling odling odling