Hela Sverige ska leva Sandviken

vinjett

Styrelse 2019

styrelse

Styrelsen som valdes vid årsmötet 2020 består av följande personer:

Ordförande: Annelie Wåhlin, Österfärnebo
Sekreterare: Gudrun Strömstedt, Järbo
Kassör och webbansvarig: Olle Thåström, Järbo
Ledamot: Ingrid Blanck.
Revisor: Kenneth Nyberg.

Stefan Hedlund som avled 2019 är med på bilden. Det har tyvärr inte blivit tid att ta en ny bild.

Nominera till styrelsen

Styrelsen har till uppdrag att inför ett höstmöte 2020 kontakta medlemsföreningarna för att försöka få fram nya kandidater till styrelsen.

Alla är välkomna med förslag till ledamöter.

Kontaktuppgifter till styrelsen

E-post: styrelse@kbrsandviken.se.

Nästa möte är ännu inte schemalagt.

Föreningens bankgiro: 761-7475

Uppdaterat 2020-04-06

Styrelsens uppdrag

Styrelsen arbetar utifrån en verksamhetsplan som förnyas varje år och beslutas om på årsmötet. Den aktuella planen finns under fliken Dokument.

I korthet ska vi arbeta inom följande områden:

Projektstöd och inspiration

Föreningen kan ge ekonomiska bidrag till medlemsföreningarna.

Marknadsföring

Hjälp till föreningarna att nå ut med sin information.

Lokala byråd

Vi ska arbeta för att få flera bygemensamhetsföreningar.

Opinion och påverkan

Vi vill verka för att landsbygd och mindre orter i Sandviken kan utvecklas.

Information

Hela Sverige ska leva och kommunbygderådet är tyvärr ganska okända och vi måste verka för att visa den verksamhet som bedrivs.

Uppdaterat 2020-01-27

Sidan uppdaterad 2020-01-27