Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

Styrelse verksamhetsåret 2017

2017-08-27 uppdat 2017-10-13

Styrelsen som valdes vid årsmötet 2017 består av följande personer:

Styrelse 2015

Ordförande: Annelie Wåhlin, Årsunda
Sekreterare: Gudrun Strömstedt, Järbo
Kassör och webbansvarig: Olle Thåström, Järbo
Ledamöter: Ingrid Blanck, Stefan Hedlund och Ragnar von Malmborg (som inte är med på bilden).

Det har tyvärr inte blivit tid att ta en ny bild.

Revisor: Tommy Edbom.

Valberedning: Kenneth Nyberg och Liza Andersson.

Nominera till styrelsen

Känner du någon vill arbeta för våra mål kan du kontakta styrelsen eller valberedningen. Om du har idéer eller synpunkter på vad vi ska arbeta med är det bara att kontakta oss! Vi kan adjungera nya ledamöter i styrelsen under året.

Kontaktuppgifter till styrelsen.

E-post styrelse@kbrsandviken.se.

Det går också ba att använda vårt

  Kontaktformulär

Styrelsen har följande mötesdagar för hösten 2017 inplanerade:
21 september och 15 december.

Föreningens bankgiro: 761-7475

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har lagt fram en verksamhetsplan för 2013 som antagits av årsstämman. Vi ska prioritera nedanstående områden. En ny verksamhetsplan har utarbetats för 2015. Den finns under fliken Dokument.

Infrastruktur för datakommunikation

Sandnet har påbörjat en utbyggnad av fibernät. Det är viktigt för att stödja lokala företag och möjlighet för människor att arbeta på distans och minska behov av pendling. Vi vill stimulera lokala initiativ för utbyggnad där de kommersiella aktörerna inte är intresserade.

Lokala byråd

Vi ska arbeta för att få flera bygemensamhetsföreningar.

Opinion och påverkan

Landsbygdsutveckling är inte någon högt prioriterad fråga i kommunen. Vi vill verka för ett kommunråd för dessa områden.

Information

Hela Sverige ska leva och kommunbygderådet är tyvärr ganska okända och vi måste verka för att visa den verksamhet som bedrivs.

 

 

Arbeta för din bygd - gör det genom Hela Sverige ska leva rörelsen

odling odling odling odling odling