Hela Sverige ska leva Sandviken

vinjett

FRÅGOR INFÖR VALET 2018

Styrelsen har skickat ett antal frågor till de politiska partier som deltar i kommunvalet i Sandviken. Det är vårt sätt att uppmärksamma de områden vi arbetar för. Nedan följer frågorna. Svaren publiceras allt eftersom de kommer in.

Centerpartiet var i alla fall snabbast i vändningarna. Svar kom redan dagen efter att vi skickat ut frågeformuläret!

Frågorna

  1. Den nya översiktsplanen innehåller ganska lite av ”landsbygdsperspektiv”. Vad vill ditt parti ändra på i det avseendet?
  2. Hur ska boende på landsbygden kunna göra sina röster hörda i beslut som berör dem? Vad vill ditt parti göra för att öka delaktigheten?
  3. Vilken service anser ditt parti att det ska finnas på landsbygden och hur ska den drivas?
  4. Hur vill ditt parti locka inflyttare till kommunens landsbygdsområden?
  5. Föreningslivet är viktigt för en levande landsbygd, Hur vill ditt parti underlätta för föreningar att verka på landsbygden och vilken roll kan föreningarna ha?
  6. Hur ska klimathotet tacklas? Vad tycker ditt parti bör finnas med i kommunens krisplan?
  7. Vad vill ditt parti göra för att säkerställa att det finns fungerande skolor på de mindre orterna utanför centralorten?

PARTIERNAS SVAR

2018-08-15 Centerpartiet 

2018-08-22 Socialdemokraterna 

2018-08-23 Miljöpartiet 

2018-08-29 Landsbygdspartiet 

2018-08-31 Kristdemokraterna 

Hur var det vid valet 2014?

Vi gjorde en mycket ambitiös enkät även 2014. Om du är nyfiken på hur frågorna och svaren var då kan du läsa i vårt arkiv. Frågorna var helt annorlunda då.

Tio frågor och svar från sju partier 

Länkar till partierna

Här finner ni länkar till de olika partiernas webbplatser, de lokala adresser som vi hittat.

Det kan naturligtvis finnas sidor på Facebook också.

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 

Landsbygdspartiet 

Liberalerna 

Miljöpartiet 

Nya Moderaterna 

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Sidan uppdaterad 2018-08-31